::.. ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ..::
ข่าวเด่น

 

 

 

 

 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 สอบ O-NET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคา 2560

17-01-2561 Hits:11 งบทดลอง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ - avatar กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคา 2560

Read more

งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน

14-12-2560 Hits:68 งบทดลอง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ - avatar กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Read more

งบทดลอง

13-12-2560 Hits:90 งบทดลอง Super User - avatar Super User

งบทดลอง

Read more

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านน้ำค…

20-12-2560 Hits:57 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านน้ำคำ - avatar โรงเรียนบ้านน้ำคำ

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านน้ำคำ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

Read more

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

13-12-2560 Hits:146 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Super User - avatar Super User

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ประกาศเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์…

14-01-2561 Hits:34 ประกาศราคากลาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ - avatar กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ประกาศเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ (DLIT) สพป.สุรินทร์ 2 ปี 2561

Read more

ประกาศเปิดราคากลางระบบคอมพิวเตอร์เพื่อกา…

14-01-2561 Hits:14 ประกาศราคากลาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ - avatar กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ประกาศเปิดราคากลางระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนฯ สพป.สุรินทร์ 2  ปี 2561

Read more

ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเ…

27-12-2560 Hits:43 ประกาศราคากลาง โรงเรียนบ้านหนองหลวง - avatar โรงเรียนบ้านหนองหลวง

ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองหลวง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์

Read more

ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป.1 ฉ…

21-12-2560 Hits:74 ประกาศราคากลาง โรงเรียนไตรคามสามัคคี - avatar โรงเรียนไตรคามสามัคคี

ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป.1 ฉ โรงเรียนไตรคามสามัคคี ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

Read more

ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรี…

18-12-2560 Hits:88 ประกาศราคากลาง โรงเรียนบ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) - avatar โรงเรียนบ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร)

Read more

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างอาคารเรียน…

15-12-2560 Hits:119 ประกาศราคากลาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ - avatar กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2ชั้น 4ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง บันได 2 ข้าง) โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ ตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

Read more

ประกาศเปิดเผยราคากลาง อาคาร สพฐ.4 (ห้องส…

15-12-2560 Hits:106 ประกาศราคากลาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ - avatar กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ประกาศเปิดเผยราคากลาง อาคาร สพฐ.4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) โรงเรียน อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

Read more

ประกาศเปิดเผยราคากลาง อาคารเรียนแบบ สปช.…

15-12-2560 Hits:105 ประกาศราคากลาง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ - avatar กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Read more

ประกาศราคากลาง

13-12-2560 Hits:92 ประกาศราคากลาง Super User - avatar Super User

ประกาศราคากลาง

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง…

14-01-2561 Hits:15 ประกาศแผนและผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ - avatar กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) สพป.สุรินทร์ 2  ปี 2561     

Read more

ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง…

14-01-2561 Hits:23 ประกาศแผนและผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ - avatar กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ครุภัณฑ์ระบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน) สพป.สุรินทร์ 2 ปีงบประมาณ 2561

Read more

ประกาศแผนและผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้า…

20-12-2560 Hits:36 ประกาศแผนและผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านน้ำคำ - avatar โรงเรียนบ้านน้ำคำ

ประกาศแผนและผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านน้ำคำ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

Read more

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป…

15-12-2560 Hits:131 ประกาศแผนและผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ - avatar กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนบ้านศรีณรงค์

Read more

 

 

 

 

 

  • SURIN2.jpg

  

   

>23 มกราคม 2561 เวลา 08.45 น.  นายณรงค์ศักดิ์  เหมือนชาติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นตัวแทนของเครือข่ายโรงเรียน และบุคลากร สพป.สุรินทร์ เขต 2 ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกล  Conference แนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3  สพป.สุรินทร์ เขต 2

// นาถญาณี คำสัตย์  นักประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ภาพ/ข่าว     ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea   

     

    

      

>> เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561  สพป.สุรินทร์ เขต 2 ร่วมกับ สมาคมครูและผู้บริหาร โรงเรียนในสังกัด จัดงานวันครู เพื่อเป็นการรำลึกนึกถึงพระคุณครูและเทิดบูชาครู ในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดี เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอันมาก และประกอบพิธีระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ โดยในปีนี้ สพป.สุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้สมาคมผู้บริหาร สมาคมครู แต่ละอำเภอในเขตบริการ จัดพิธีบูชาพระคุณครูแต่ละอำเภอเพื่อความสะดวกในการเดินทางของครู โดยนายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ร่วมพิธีบูชาครู กับคณะครูอำเภอโนนนารายณ์ และอำเภอสนม ส่วนภาคค่ำ ร่วมพิธีกับคณะครูอำเภอรัตนบุรี อำเภอชุมพลบุรี และอำเภอท่าตูม โดยมอบหมายให้ นายณรงค์  กอสาลี รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ร่วมงานวันครู อำเภอรัตนบุรี ณ หอประชุมนครเตาโรงเรียนรัตนบุรี, นายวิชัย มาลีหวล ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมคณะ ร่วมพิธิบูชาครูอำเภอท่าตูม และนายทวีศักดิ์  อิฐรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมคณะ ร่วมพิธีบูชาครูกับอำเภอชุมพลบุรี  กิจกรรมภาคเช้า ประกอบด้วย การทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายภัตราหารเพลพระภิกษุเพื่อความเป็นศิริมงคล พิธีบูชาบูรพาจารย์  พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่มีผลงานดีเด่น หลังจากนั้น คณะกรรมการจัดงานได้จัดให้มีการจับสลากเพื่อมอบรางวัลให้กับคุณครูผู้โชคดีใน ภาคค่ำมีพิธีจุดเทียนบูชาพระคุณครู การมอบถ้วยรางวัลทีมชนะการแข่งขันกีฬา การจับสลากมอบของรางวัล และกิจกรรมนันทนาการ

// นาถญาณี คำสัตย์  นักประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ภาพ/ข่าว

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea  

 

                   

       เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ นายณรค์ศักดิ์  เหมือนชาติ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒  พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนโนนเทพ และโรงเรียนสนมศึกษาคาร โดยกิจกรรมช่วงแรก เป็นการทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง หลังจากนั้นเป็นพิธีบูชาบูรพาจารย์  พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีครูอาวุโสนอกประจำการ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา

  

   

   

>> เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561  สพป.สุรินทร์ เขต 2 ร่วมกับ สมาคมครูและผู้บริหาร โรงเรียนในสังกัด จัดงานวันครู เพื่อเป็นการรำลึกนึกถึงพระคุณครูและเทิดบูชาครู ในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดี เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอันมาก และประกอบพิธีระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ โดยในปีนี้ สพป.สุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้สมาคมผู้บริหาร สมาคมครู แต่ละอำเภอในเขตบริการ จัดพิธีบูชาพระคุณครูแต่ละอำเภอเพื่อความสะดวกในการเดินทางของครู โดยนายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ร่วมพิธีบูชาครู กับคณะครูอำเภอโนนนารายณ์ และอำเภอสนม ส่วนภาคค่ำ ร่วมพิธีกับคณะครูอำเภอรัตนบุรี อำเภอชุมพลบุรี และอำเภอท่าตูม โดยมอบหมายให้ นายณรงค์  กอสาลี รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ร่วมงานวันครู อำเภอรัตนบุรี ณ หอประชุมนครเตาโรงเรียนรัตนบุรี, นายวิชัย มาลีหวล ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมคณะ ร่วมพิธิบูชาครูอำเภอท่าตูม และนายทวีศักดิ์  อิฐรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมคณะ ร่วมพิธีบูชาครูกับอำเภอชุมพลบุรี  กิจกรรมภาคเช้า ประกอบด้วย การทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายภัตราหารเพลพระภิกษุเพื่อความเป็นศิริมงคล พิธีบูชาบูรพาจารย์  พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูที่มีผลงานดีเด่น หลังจากนั้น คณะกรรมการจัดงานได้จัดให้มีการจับสลากเพื่อมอบรางวัลให้กับคุณครูผู้โชคดีใน ภาคค่ำมีพิธีจุดเทียนบูชาพระคุณครู การมอบถ้วยรางวัลทีมชนะการแข่งขันกีฬา การจับสลากมอบของรางวัล และกิจกรรมนันทนาการ

// นาถญาณี คำสัตย์  นักประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ภาพ/ข่าว

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea  

 

   

   

>>เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 นายณรงค์ศักดิ์  เหมือนชาติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้ นายณรงค์  กอสาลี รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวันครู อำเภอรัตนบุรี ประจำปี 2561 “คุรุรัตน์เกมส์” ณ สนามกีฬาโรงเรียนรัตนบุรี โดยมีเครือข่ายโรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 6 เครือข่าย โดยกิจกรรมประกอบด้วย ขบวนพาเหรดของแต่ละเครือข่าย และการแข่งขันกีฬา ตะกร้อชาย, วอลเล่ย์บอลชาย, วอลเล่ย์บอลหญิง, เปตองชาย เปตองหญิง และฟุตบอล 

// นาถญาณี คำสัตย์  ถ่ายภาพ/รายงาน

ผู้บริหาร

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2

 

รองฯ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2

เว็บเครือ สพฐ

ลงชื่อเข้าใช้งาน

เบอร์โทรศัพท์ สพป.สุรินทร์ 2

ระบบงานออนไลน์

เว็บหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

088350
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
3057
3585
9567
60523
47492
40858
88350

Your IP: 54.234.65.78
2018-01-23 16:05